5 Dezen, vooraf heengegaan zijnde, wachtten ons te Troas.