8 En er waren vele lichten in de opperzaal waar zij vergaderd waren.