2 En een schip gevonden hebbende, dat naar Fenicie overvoer, gingen wij er in en voeren af.