23 En als zij riepen, en de klederen van zich smeten, en stof in de lucht wierpen,