13 En zij waren meer dan veertig, die dezen eed te zamen gedaan hadden;