25 En hij schreef een brief, hebbende dezen inhoud: