29 En als hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, veel twisting hebbenden onder elkander.