5 Maar hij schudde het beest af in het vuur, en leed niets kwaads.