4 En Petrus, sterk op hem ziende, met Johannes, zeide: Zie op ons.