5 En hij hield de ogen op hen, verwachtende, dat hij iets van hen zou ontvangen.