22 Want de mens was meer dan veertig jaren oud, aan welken dit teken der genezing geschied was.