1 En een zeker man, met name Ananias, met Saffira, zijn vrouw, verkocht een have;