11 En er kwam grote vreze over de gehele Gemeente, en over allen, die dit hoorden.