13 En van de anderen durfde niemand zich bij hen voegen; maar het volk hield hen in grote achting.