14 En er werden meer en meer toegedaan, die den Heere geloofden, menigten beide van mannen en van vrouwen;