18 En sloegen hun handen aan de apostelen, en zetten hen in de gemene gevangenis.