19 Maar de engel des Heeren opende des nachts de deuren der gevangenis en leidde hen uit, en zeide: