20 Gaat heen, en staat, en spreekt in den tempel tot het volk al de woorden dezes levens.