33 Als zij nu dit hoorden, barstte hun het hart, en zij hielden raad, om hen te doden.