10 En zij konden niet wederstaan de wijsheid en den Geest, door Welken hij sprak.