6 Welken zij voor de apostelen stelden; en dezen, als zij gebeden hadden, legden hun de handen op.