8 En Stefanus, vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk.