53 Gij, die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen, en hebt ze niet gehouden!