11 En zij hingen hem aan, omdat hij een langen tijd met toverijen hun zinnen verrukt had.