2 En enige godvruchtige mannen droegen Stefanus te zamen ten grave en maakten groten rouw over hem.