28 En hij keerde wederom, en zat op zijn wagen, en las den profeet Jesaja.