35 En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde Schrift, verkondigde hem Jezus.