18 Waar nu vergeving derzelve is, daar is geen offerande meer voor de zonde.