39 En deze allen, hebbende door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen;