10 Wij hebben een altaar, van hetwelk geen macht hebben te eten, die den tabernakel dienen.