5 Want Hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld, van welke wij spreken.