10 En is van God genaamd een Hogepriester, naar de ordening van Melchizedek.