15 En alzo, lankmoediglijk verwacht hebbende, heeft hij de belofte verkregen.