17 Want Hij getuigt: Gij zijt Priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek.