2 Hij kusse mij met de kussen Zijns monds; want Uw uitnemende liefde is beter dan wijn.