7 Ziet, het bed, dat Salomo heeft, daar zijn zestig helden rondom van de helden van Israel;