5 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik Israels boog verbreken zal, in het dal van Jizreel.