7 De koning van Samaria is afgehouwen, als schuim op het water.