11 Ik gaf u een koning in Mijn toorn en nam hem weg in Mijn verbolgenheid.