5 Ik heb u gekend in de woestijn, in een zeer heet land.