9 Het heeft u bedorven, o Israel! want in Mij is uw hulp.