19 En Ik zal u Mij ondertrouwen in geloof; en gij zult den HEERE kennen.