3 En Mij harer kinderen niet ontferme, omdat zij kinderen der hoererijen zijn.