8 Gilead is een stad van werkers der ongerechtigheid; zij is betreden van bloed.