3 Zij verblijden den koning met hun boosheid, en de vorsten met hun leugenen.