8 Efraim, die verwart zich met de volken; Efraim is een koek, die niet is omgekeerd;