3 Israel heeft het goede verstoten; de vijand zal hem vervolgen.