7 Want die mens mene niet, dat hij iets ontvangen zal van den Heere.