7 Zo onderwerpt u dan Gode; wederstaat den duivel, en hij zal van u vlieden.