4 Het woord des HEEREN dan geschiedde tot mij, zeggende: